Home

Prevence a řešení hrozeb

Prostředky pro ochranu před CBRN

Testování dekontaminačních prostředků

Služby Dekonta CBRN

  • Nakládání s vysoce nebezpečnými látkami
  • Dekontaminace zasažených prostor

  • Vývoj speciálních dekontaminačních zařízení
  • Testování dekontaminačních prostředků

  • Prostředky pro ochranu před hrozbami CBRN
  • Skladování a likvidace vysoce nebezpečných látek

Prohlédněte si portfolio našich dezinfekčních a dekontaminačních produktů. Používáme přenosné i velkoobjemové zařízení vhodné pro vnitřní i venkovní prostory.

Druhy hrozeb

Chemické

Zbraně ve formě anorganických nebo organických sloučenin, které působí dráždivě nebo toxicky na organismus.


Biologické

Výroba, použití a manipulace s bakteriálními, virovými a toxickými látkami.


Radioaktivní

Záměrné rozptylové a environmentální znečištění radioaktivními materiály.


Nukleární

Zbraně založené na použití jaderného štěpení nebo termonukleární reakce.


Skladování vysoce nebezpečných látek

Laboratorní analýzy

Kontakty

Dekonta CBRN s.r.o.


Kontaktní formulář

Adress

    Volutová 2523/14 158 00 Praha 5