Home

Prevention and resolution of threats

Tools for CBRN protection

Testing of decontamination agents

Services Dekonta CBRN

  • Handling of highly dangerous substances
  • Decontamination of affected areas

  • Development of special decontamination equipment
  • Testing of decontamination agents

  • CBRN Threat Protection Tools and resources
  • Storage and disposal of highly hazardous substances

Types of threats

Chemické

Zbraně ve formě anorganických nebo organických sloučenin, které působí dráždivě nebo toxicky na organismus.


Biologické

Výroba, použití a manipulace s bakteriálními, virovými a toxickými látkami.


Radioaktivní

Záměrné rozptylové a environmentální znečištění radioaktivními materiály.


Nukleární

Zbraně založené na použití jaderného štěpení nebo termonukleární reakce.


Storage of highly hazardous substances

Laboratory analysis

Contact

Dekonta CBRN s.r.o.


Contact form

Adress

    Volutová 2523/14 158 00 Praha 5