V noci dne 11.10.2019 proběhlo cvičení, jak by v případě teroristického útoku, probíhala dekontaminace bojových chemických látek ze stanice metra a minimalizovaly se tak katastrofální následky, které by mohly ohrozit lidské životy.

Jak v případě teroristického útoku odstranit bojové chemické látky z metra a minimalizovat tak hrozivé následky, si v noci na dnešek vyzkoušely záchranné složky včetně Hasičského záchranného sboru Dopravního podniku hl. m Prahy

Ve stanici metra Zličín dnes v noci proběhlo za podpory Ministerstva vnitra ČR a ve spolupráci se Správou státních hmotných rezerv cvičení se zaměřením na ověření nasazení několika prototypů dekontaminačních zařízení v případě teroristického útoku. 

Při cvičení bylo nasazeno několik prototypů dekontaminačních zařízení v případě teroristického útoku, které vyvinula společnost DEKONTA, a. s. v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR, spolupracující se SÚJCHBO (Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany).

Za podpory Ministerstva vnitra proběhlo dne 11. října 2019 v prostorách pražského metra stanice Zličín cvičení zaměřené na testování prototypů dekontaminačních zařízení po teroristickém útoku. 

Složky Integrovaného záchranného systému opět nacvičovaly zásah při mimořádné události. Tentokrát trénovaly své postupy při plošné dekontaminaci stanic metra a tunelů. Reportáž ze cvičení pro vás na pražském Zličíně natáčel Lukáš Kubát.

Časopis Přežít Březen 2022

Náš kolega Jiří Slabotinský spolupracoval na vyvíjení několika unikátních ochranných pomůcek.

Více si o tom můžete přečíst ve článku časopisu Přežít