Ochrana trupu a břicha

DEMRON® IED/RDD/RAD Balistický štít
Vysokoenergetický jaderný/balistický štít IED RDD
DEMRON® IED/RDD/RAD Nebalistický štít
Vysokoenergetický nukleární nebalistický štít IED...
Dvouvrstvá radiační vesta Demron®
Protiradiační vesta Demron™ se samochladící funkcí...
Jednovrstvá radiační vesta Demron®
Protiradiační vesta Demron™ se samochladící funkcí...