Dekonta CBRN je soukromá česká firma, která vznikla v roce 2017 pod záštitou firmy Dekonta, která má více než 25 let zkušeností s ekologickou dekontaminací. Dekonta CBRN se specializuje na nakládání s vysoce nebezpečnými a CBRN látkami, dekontaminaci, vývoj konkrétních metod a postupů a k tomu potřebných prostředků.  Spolupracujeme s několika univerzitami a českými i mezinárodními institucemi.

Firma disponuje velice aktivním výzkumným programem, každoročně se účastní několika výzkumných projektů a přichází tak na trh s vlastními, jedinečnými, kvalitními a velice specifickými produkty.

Zdroj: Facebook HZS Letiště Praha- ARFF Prague Airport