Dekontaminační/dezinfekční zařízení DA-2

DA-2 je pojízdné dekontaminační / dezinfekční zařízení určené pro venkovní a vnitřní prostory, kde je přístup k zasažené oblasti buď omezen, nebo tam, kde je z hlediska následných škod vyloučeno použít razantní techniku oplachu.

Dekontaminace nástupiště - pražské metro

Dekontaminační zařízení je určeno pro dvoumužnou obsluhu. Vzhledem ke zvýšené kapacitě je však výkonnější a díky kolovému podvozku nezatěžuje svou vahou obsluhu.

Variabilita tohoto dekontaminačního zařízení, to je možnost měnit konzistenci rozstřiku od jemné mlhy až po razantnější oplach, umožní správnou volbu pro danou situaci

DA-2 je sestava tří tlakových zásobníků, upevněných na dvoukolovém podvozku. Dvě tlakové lahve na vzduch jsou osazeny redukčními ventily (300/6 bar) a vývody pro připojení příslušenství (jedno nebo dvoumédiové pistole a příslušné sady trysek různých parametrů. Tlakový zásobník na kapalinu je osazen nezbytnými ventily (pojistné, vypouštěcí, tlakové regulační 300/6 bar, zpětné) a vývody pro připojení aplikačních pistolí (dvou i jednomédiových).

Objem nádrže na kapalný dekontaminant je 30 l a má standardně dvě 9 l tlakové lahve. Z tohoto důvodu je celé zařízení mnohem rozměrnější a těžší, a proto je opatřeno koly a madlem pro bezproblémový pojezd po zpevněných plochách a v případě transportu do jiné výšky lze celý naplněný přístroj ve dvou lidech snadno na krátké vzdálenosti přenést.

Prototyp dekontaminačního zařízení byl vyvinut společností Dekonta, a.s. ve spolupráci s SÚJCHBO v.v.i. za podpory Ministerstva vnitra, v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015/2020 (BVIII/1 – VS), i.k. projektu VI20162019031 (Technické řešení a technologie dekontaminace chem., biolog. a radioakt. látek v dopravní infrastruktuře, modelově pražské metro).

Nákres zařízení DA-2

Poptávka

    [postselect* product parent:2476 placeholder:Produkt]