Dekontaminační/dezinfekční zařízení DA-4

DA-4 je velkoobjemové dekontaminační / dezinfekční zařízení určené k dekontaminaci vozidel, ulic, chodníků, nástupišť a tunelů. Jedná se o zařízení disponující dostatečnou zásobou dekontaminantu a umožňuje 30 – 120 minut souvislé aplikační doby dekontaminační mlhy nebo razantního oplachu.

Dezinfekce proti COVID-19 na Letišti Praha

Zařízení vyžaduje obsluhu minimálně dvou pracovníků.

Technologie je umístěna v atypickém kontejneru, který je možno připevnit na kolejový podvozek nebo nákladní vozidlo se systémem Abroll nebo na podvalník. DA-4 je energeticky autonomní se zajištěním provozu velkokapacitní trysky (kombinace větrné turbíny a jednomédiových trysek) a zásobníky dekontaminantu o objemu 2000 l.

Zásobník s dekontaminačním roztokem je možné též využít pro doplňování zařízení DA-1 a DA-2. Případně je možné připojit pomocí prodlužovacích hadic aplikační pistole zvenku kontejneru a použít je na čištění ohnisek kontaminace až do vzdálenosti 120 m od kontejneru.

Přístroj DA-4 je dalším vývojovým stupněm z rodiny zařízení schopných aplikovat různé dekontaminační směsi v rozsáhlých prostorách, jako jsou například autobusová nástupiště, pražské metro. Zařízení DA-4 je umístěno do upraveného kontejneru o rozměrech 230x240x400cm (VxHxŠ při pohledu z boku). Všechny součásti jsou během transportu umístěny uvnitř kontejneru a před použitím je potřeba přeskupit součásti do provozního sestavení.

Prototyp dekontaminačního zařízení byl vyvinut společností Dekonta, a.s. ve spolupráci s SÚJCHBO v.v.i. za podpory Ministerstva vnitra, v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015/2020 (BVIII/1 – VS), i.k. projektu VI20162019031 (Technické řešení a technologie dekontaminace chem., biolog. a radioakt. látek v dopravní infrastruktuře, modelově pražské metro).

Poptávka

    [postselect* product parent:2476 placeholder:Produkt]