Dezinfekční zařízení DA2

Dezinfekční zařízení DA2

DA2 je pojízdné dezinfekční / dekontaminační zařízení určené pro venkovní a vnitřní prostory, kde je přístup k zasažené oblasti buď omezen, nebo tam, kde je z hlediska následných škod vyloučeno použít razantní techniku oplachu.
Dezinfekce proti COVID-19 na Letišti Praha

Typ pohonu: vzduch z tlakových lahví

Objem: 30 litrů

Doba provozu na jedno naplnění: 15 – 90 minut

Typ trysek: jednomédiové i dvoumédiové

Hmotnost: 60 kg

Dekontaminační zařízení je určeno pro dvoumužnou obsluhu. Vzhledem ke zvýšené kapacitě je však výkonnější a díky kolovému podvozku nezatěžuje svou vahou obsluhu.

Variabilita tohoto dezinfekčního zařízení, to je možnost měnit konzistenci rozstřiku od jemné mlhy až po razantnější oplach, umožní správnou volbu pro danou situaci.

DA2 je sestava tří tlakových zásobníků, upevněných na dvoukolovém podvozku. Dvě tlakové lahve na vzduch jsou osazeny redukčními ventily (300/6 bar) a vývody pro připojení příslušenství (jedno nebo dvoumédiové pistole a příslušné sady trysek různých parametrů. Tlakový zásobník na kapalinu je osazen nezbytnými ventily (pojistné, vypouštěcí, tlakové regulační 300/6 bar, zpětné) a vývody pro připojení aplikačních pistolí (dvou i jednomédiových).

Objem nádrže na kapalný dekontaminant je 30 l a má standardně dvě 9 l tlakové lahve. Z tohoto důvodu je celé zařízení mnohem rozměrnější a těžší, a proto je opatřeno koly a madlem pro bezproblémový pojezd po zpevněných plochách a v případě transportu do jiné výšky lze celý naplněný přístroj ve dvou lidech snadno na krátké vzdálenosti přenést.

Nákres zařízení

Prototyp dekontaminačního zařízení byl vyvinut společností Dekonta, a.s. ve spolupráci s SÚJCHBO v.v.i. za podpory Ministerstva vnitra, v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015/2020 (BVIII/1 – VS), i.k. projektu VI20162019031.