Dezinfekční zařízení DA4

Dezinfekční zařízení DA4

DA4 je velkoobjemové dezinfekční / dekontaminační zařízení určené k dekontaminaci vozidel, ulic, chodníků, nástupišť a tunelů. Jedná se o zařízení disponující dostatečnou zásobou dekontaminantu a umožňuje 30 – 120 minut souvislé aplikační doby dekontaminační mlhy nebo razantního oplachu.
DA4 v provozním stavu na nákladním vozidle

Typ pohonu: el. generátor, turbína

Objem: 2 000 litrů

Doba provozu na jedno naplnění: 30 – 120 minut

Typ trysek: jednomédiové

Rozměry: 2,3 x 2,4 x 4 m

Zařízení vyžaduje obsluhu minimálně dvou pracovníků.

Technologie je umístěna v atypickém kontejneru, který je možno připevnit na kolejový podvozek nebo nákladní vozidlo se systémem Abroll nebo na podvalník. DA4 je energeticky autonomní se zajištěním provozu velkokapacitní trysky (kombinace větrné turbíny a jednomédiových trysek) a zásobníky dekontaminantu o objemu 2000 l.

Zásobník s dekontaminačním roztokem je možné též využít pro doplňování zařízení DA1 a DA2. Případně je možné připojit pomocí prodlužovacích hadic aplikační pistole zvenku kontejneru a použít je na čištění ohnisek kontaminace až do vzdálenosti 120 m od kontejneru.

Přístroj DA4 je dalším vývojovým stupněm z rodiny zařízení schopných aplikovat různé dekontaminační směsi v rozsáhlých prostorách, jako jsou například autobusová nástupiště, pražské metro. Zařízení DA4 je umístěno do upraveného kontejneru o rozměrech 230x240x400cm (VxHxŠ při pohledu z boku). Všechny součásti jsou během transportu umístěny uvnitř kontejneru a před použitím je potřeba přeskupit součásti do provozního sestavení.

Dezinfekce vozu tramvaje
Dezinfekce tunelu metra
Dezinfekce nástupiště metra
Prototyp dekontaminačního zařízení byl vyvinut společností Dekonta, a.s. ve spolupráci s SÚJCHBO v.v.i. za podpory Ministerstva vnitra, v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015/2020 (BVIII/1 – VS), i.k. projektu VI20162019031.