Komfort v ochranných oděvech používaných během pandemie

Hromadný výskyt virového onemocnění Covid 19 po celém
světě (pandémie) znovu připomenul nezbytnou potřebu ochránit
zdravotnický a záchranný personál před potenciální nákazou
vhodnými ochrannými prostředky. Ruku v ruce se zvyšováním
ochrany před vnějším nebezpečím však současně přichází problém
uživatelů těchto prostředků s fyziologickou snesitelností při
vykonávání psychicky a fyzicky náročné práce.

Str. 28-35

Dekonta CBRN měla svůj stánek na veletrhu Pyros konaném na brněnském výstavišti, kde mimo jiné prezentovala transportní izolační prostředek IsoArk. 

Časopis Přežít 12/21

KONTEJNEROVÝ SYSTÉM PRO BEZPEČNOU MANIPULACI, SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVU CBRN MATERIÁLŮ

Výzkumný projekt zabývající se vývojem a konstrukcí kontejnerového systému a
souvisejícího standardního operačního postupu pro zvládání situací s výskytem CBRN látek při
zásazích složek IZS ČR v případech teroristických činů, v důsledku havárie, díky přítomnosti
infikovaných osob, ale i v souvislosti s běžným provozem letiště, s cílem zkvalitnit ochranu
obyvatelstva.