Prevence a řešení hrozeb CBRN, vývoj a testování nejnovějších dekontaminačních zařízení a další.

  • Nakládání s vysoce nebezpečnými látkami
  • Dekontaminace zasažených prostor
  • Vývoj speciálních dekontaminačních zařízení
  • Testování dekontaminačních prostředků
  • Prostředky pro ochranu před hrozbami CBRN
  • Skladování a likvidace nebezpečných látek