Dekonta CBRN

Kontejnerový systém KOS CBRN
Kontejnerový systém KOS CBRN je zkonstruován jako...
DA2
DA-2 je pojízdné dekontaminační / dezinfekční zaří...
DA1
DA-1 je přenosné dekontaminační / dezinfekční zaří...
DA4
DA-4 je velkoobjemové dekontaminační / dezinfekční...
DE1
DE-1 je zádové chemicky odolné dekontaminační / de...
DE2
DE-2 je chemicky odolné mobilní dekontaminační / d...