Dezinfekční zařízení DA1

Dezinfekční zařízení DA1

DA1 je přenosné dezinfekční / dekontaminační zařízení, určené pro venkovní a vnitřní prostory, kde je přístup k zasažené oblasti buď omezen (stísněné prostory, schodiště, mechanické překážky), nebo tam, kde je z hlediska následných škod vyloučeno použít razantní techniku oplachu.
Dezinfekce proti COVID-19 na Letišti Praha

Typ pohonu: vzduch z tlakové lahve

Objem: 10 litrů

Doba provozu na jedno naplnění: 5 – 30 minut

Typ trysek: jednomédiové i dvoumédiové

Provoz. hmotnost: 25 kg

DA1 je určeno pro jednomužnou obsluhu. Variabilita zařízení, to je možnost měnit konzistenci dezinfekce od jemné mlhy po razantnější oplach, umožní správnou volbu pro danou situaci.

Zařízení DA1 je koncipováno jako zařízení schopné rozprašovat dezinfekční prostředky jedno i dvoumédiovými tryskami. Zařízení sestává z nádoby na dezinfekční roztok o objemu 10 l a místa pro umístění kompozitní tlakové láhve o objemu 6,8 l s bočním vývodem kohoutu. Oba zásobníky jsou upevněny na postroji k nošení na zádech, jehož součástí je kromě upínacích pásů i redukční ventil napevno nastavený na hodnotu 8 bar a manometr ukazující tlak vzduch v tlakové lahvi. Ta je zdrojem tlakového vzduchu pro výtlak kapaliny ze zásobníku dezinfekčního roztoku a zároveň i jako rozprašovací médium do dvoumédiové trysky. Postroj je vyroben z kompoziní plastické hmoty v kombinaci s neoprenovými doplňky, nosníky a zásobník na kapalinu pak z nerezové oceli.

Samotný prázdný postroj s nádrží váží cca 10 kg. Plně připravený naplněný přístroj včetně TL pak váží cca 25 kg.

Tlakový zásobník je osazen nezbytnými ventily (pojistné, vypouštěcí, tlakové regulační 300/8 bar, zpětné) a vývody pro připojení aplikačních pistolí (dvou i jednomédiových).

Dezinfekce vozidla tramvaje
Dezinfekce nástupiště metra
Prototyp dekontaminačního zařízení byl vyvinut společností Dekonta, a.s. ve spolupráci s SÚJCHBO v.v.i. za podpory Ministerstva vnitra, v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015/2020 (BVIII/1 – VS), i.k. projektu VI20162019031.