Dekontaminační/dezinfekční zařízení DA-1

DA-1 je přenosné dekontaminační / dezinfekční zařízení, určené pro venkovní a vnitřní prostory, kde je přístup k zasažené oblasti buď omezen (stísněné prostory, schodiště, mechanické překážky), nebo tam, kde je z hlediska následných škod vyloučeno použít razantní techniku oplachu.

Dezinfekce proti COVID-19 na Letišti Praha
Dezinfekce proti COVID-19 na Letišti Praha

DA-1 je určeno pro jednomužnou obsluhu. Variabilita zařízení, to je možnost měnit konzistenci dekontaminace od jemné mlhy po razantnější oplach, umožní správnou volbu pro danou situaci.

Zařízení DA-1 je koncipováno jako zařízení schopné rozprašovat dekontaminační prostředky jedno i dvoumédiovými tryskami. Zařízení sestává z nádoby na dekontaminační roztok o objemu 10 l a místa pro umístění kompozitní tlakové láhve o objemu 6,8 l s bočním vývodem kohoutu. Oba zásobníky jsou upevněny na postroji k nošení na zádech, jehož součástí je kromě upínacích pásů i redukční ventil napevno nastavený na hodnotu 8 bar a manometr ukazující tlak vzduch v tlakové lahvi. Ta je zdrojem tlakového vzduchu pro výtlak kapaliny ze zásobníku dekontaminačního roztoku a zároveň i jako rozprašovací médium do dvoumédiové trysky. Postroj je vyroben z kompoziní plastické hmoty v kombinaci s neoprenovými doplňky, nosníky a zásobník na kapalinu pak z nerezové oceli.

Samotný prázdný postroj s nádrží váží cca 10 kg. Plně připravený naplněný přístroj včetně TL pak váží cca 25 kg.

Tlakový zásobník je osazen nezbytnými ventily (pojistné, vypouštěcí, tlakové regulační 300/8 bar, zpětné) a vývody pro připojení aplikačních pistolí (dvou i jednomédiových).

Prototyp dekontaminačního zařízení byl vyvinut společností Dekonta, a.s. ve spolupráci s SÚJCHBO v.v.i. za podpory Ministerstva vnitra, v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015/2020 (BVIII/1 – VS), i.k. projektu VI20162019031 (Technické řešení a technologie dekontaminace chem., biolog. a radioakt. látek v dopravní infrastruktuře, modelově pražské metro).

Poptávka

    [postselect* product parent:2476 placeholder:Produkt]